Dumarka

Daryeelka uurka

Waa maxay cabeebka

Ugxaan sidaha fiixda leh

Sida loola dagaallamo finanka

Foolqabasho iyo dareenkeeda

Dhiciseynta ilmaha

Miraha u wanaagsan hooyada uurka leh

Waa Maxay Dhalma Joojin

Dhiigbixid xilliga uurka