Nolol Wanaag

Jooji waqti lumiska

Shaaha cadeyska ah iyo caafimaadka

Waa maxay eerno

Maareynta walwalka ardaynimada

Hurdo la’aan

Waxaad tahay waxa aad cuntid